Какво е термография и термокамера


Инфрачервената термография, също наричана термовизия, е безконтактен метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори - термокамери.

Термокамерите засичат инфрачервеното лъчение от електромагнитния спектър. Колкото по-висока е температурата на обекта, толкова по-голямо е излъчването от него.

Трябва да се има пред вид, че термокамерата засича температурите на повърхността на обектите, тя не „вижда“ през стени и предмети.

В зависимост от стойностите на тези температури, камерата задава различен цвят или нюанс, и така те се превръщат в термограми – визуалния образ на заснетото.

Термографски услуги

Термографската инспекция може да установи и документира проникване на влага, загуба на енергия, течове на вода, газ и много други:

Alt desc here
Топлинни загуби


Във връзка с топлинни загуби термокамерата може да установи:

-загуба на топлина и инфилтрация на въздух в стени, тавани, подове, прозорци и врати;

-повредена или зле функционираща отоплителна система;

-течове в отоплителната или охлаждащата система;

-недобре изпълнена или липсваща изолация;

-Повредени дограми и стъклопакети.

Alt desc here
Влага и скрити течове


Във връзка с проникването на влагата и скрити течове:

-течове от водопроводната или канализационна мрежа;

-скрити течове от покрива, които могат да причинят значителна щета на сградата;

-липсваща, повредена или мокра изолация;

-Проникване на вода и влага около влизащи или излизащи в сградата проводи, водещо до сериозни за конструкцията щети и поява на мухъл и плесен по стените.

Alt desc here
Електрическата мрежа в имота


Във връзка с електрическата мрежа в имота:

-Предпазители, подлежащи на незабавна подмяна;

-Претоварени и не добре оразмерени проводници и компоненти на системата;

-Прегряване на електрическо оборудване.

Alt desc here
Други


-Присъствието на гризачи /плъхове, мишки и други подобни/, криещи се в структурата на сградата;

-изтичания на дим, които водят до опасно замърсяване на въздуха и натравяне на обитателите с въглероден окис;

-много други приложения.

При „Жилищна инспекция“

Термографията се използва за откриване на местоположението на различни видове теч и влага, както в жилищни сгради, така и в офис и промишлени помещения. Необходимост от такава диагностика има например при закупуването на жилище или офис, но преди да бъдат извършени ремонтни дейности. Термографията е полезна както при стари сгради, където най-често се наблюдават проблеми, така и при нови такива, където също се срещат проблеми.

Термографията може да се използва с няколко различни цели:

Една от най-разпространените цели, за които се употребява това обследване, е откриване на течове. Прекомерната влага и мухъл в банята са най-често причинени от теч, който може да остане скрит, като това е проблем, с който доста домакинства могат да се сблъскат. Термографията в подобни случаи е полезна. Чрез нея се локализират всякакви течове от спукани или корозирали водопроводни и канализационни тръби, без да се налага допълнителни ремонтни дейности. След термографията става лесно отстраняването на повредата, като това свежда опасността от щети по банята до минимум.

Друго предназначение на термографията е обследване за течове по покриви. Тук термографската диагностика също би била от полза. Диагностиката се извършва с термокамера и открива конкретния източник на теч по покрива, което прави поправянето на теча по-бързо и ефективно.

Загуби на енергия – в следствие на „изтичането“ на топъл въздух от помещенията през студените месеци, и обратно – на студен въздух през лятото. Това може да е в следствие на недостатъчна, липсваща или не добре изградена изолация, не уплътнени врати и прозорци и други.