Какво означава понятието Жилищна Инспекция или „Home Inspection”


Това е визуална, неинвазивна инспекция, чиято цел е да направи оценка състоянието на достъпните структури, системи и компоненти на имота. Следи се за безопасността и функционалността на всички системи, включени в сградния пакет /building envelope/ и прилежащите части.

Основните системи на едно жилище

ПОКРИВ

Alt desc here

ИНТЕРИОР

Alt desc here

КАМИНА

Alt desc here

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Alt desc here
Alt desc here

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Alt desc here

ИЗОЛАЦИЯ

Alt desc here

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Alt desc here

ЕКСТЕРИОР

Alt desc here

СТРУКТУРА

Жилищната инспекция включва всички системи и компоненти на сградния пакет

Покрива и всички прилежащи компоненти – покритие, отводняване, комини и др.

Тавански помещения – конструкция, вентилация, изолация и др.

Интериор – врати, прозорци, стълбища, парапети, первази, всички помещения и системите, свързани с тях

Мазета – структура, изолация, свързани системи и др.

В и К системи

Електрозахранване.

Отопление и вентилация

Екстериор – покритие, изолация, структура, врати, прозорци и др.

Прилежащи - площадки, алеи, гаражи, пристройки, дворни системи и др.

Кога се прави Жилищна инспекция

Преди покупка на жилищен имот

Покупката на жилищен имот е може би най-голямата и важна инвестиция в нашия живот. Наемайки професионален жилищен инспектор Вие си гарантирате следното:

-Оглед на състоянието на имота от професионалист

-Изготвяне на доклад с откритите проблеми и нередности, даващи Ви важна информация с оглед на бъдещата голяма инвестиция и запознавайки Ви в детайли с проблемите. Това е важен „жокер“ при вземане на окончателно решение преди покупката на имота

-Съвети и насоки от професионалист с оглед решаването на евентуалните проблеми в имота

След закупуване на имот

Вече притежавате имот, но искате оглед от професионалист с цел запознаване с настоящето състоянието на имота, за да предвидите бъдещи разходи по ремонти, или просто да се убедите, че нямате спешна нужда от такива

Периодична Жилищна инспекция

Препоръчително е да се следи състоянието на имота Ви периодично. Целта на една такава периодична Жилищна инспекция би била локализирането на евентуален бъдещ проблем преди той да е станал голям и скъп за отстраняване. Такива биха били:

- Теч от покрив – една от най – скъпите за поддръжка и ремонт сградни системи
- Теч от ВиК – системите – един скрит теч, локализиран преди да стане видим, би спестил много от разходите за ремонт
-Загуба на топлина през студените месеци, или хладнина през лятото – това освен на Вашия комфорт, би повлияло благоприятно и на Вашите сметки
-Поява на влага и мухъл – една голяма неприятност за всеки собственик на жилище. Влагата и мухълът се появяват по различни причини. Ние ще открием причинителя и ще Ви посъветваме как да се справите с него.
- Други – Функционирането на сградния пакет е сложна смесица от взаимодействието между всички системи в него. На това влияние оказват и други фактори – климат, релеф, прилежащи системи и др. Дефиниране на евентуален проблем, намиране на източника му и определяне на правилния подход за решаването му, особено в ранен стадий, би изиграло огромна роля, както за спокойствието и сигурността на собственика, така и за неговия портфейл.

Кой прави Жилищната инспекция

Жилищната инспекция се извършва от Жилищен инспектор, който е преминал през съответно обучение и сертификация, позволяващи му да извършва тази дейност. Инспекторът прави оглед на системите в имота, наблюдава за проблеми и дефекти в тях, след което изготвя изчерпателен доклад към клиента, запознавайки го с откритите недостатъци.

Колко продължава една жилищна инспекция

Времетраенето на една жилищна инспекция обикновено е от 1-2 часа до един работен ден, в зависимост от обема на имота и какво съдържа той като компоненти. Разбира се, клиентът може да заяви и частична инспекция, включваща само част от имота. Свържете се с нас и заедно ще уточним подробностите.